Klinik for Fysiologisk Medicin
Tinnitus


 

Latinsk betegnelse :             Tinnitus aurium ( tinnitus  ~  ringen / auris ~ øre )
Klinisk beskrivelse af tilstanden:   Øresusen, der klinisk beskrives som vaskulære forandringer i eller omkring øret


Klinisk beskrivelse af Tinnitus
© AF BIRGER FELDT 
 www.birgerfeldt.dk    EFTERTRYK MED KILDEANGIVELSE TILLADT  -  3. nov. 2003

 

1. Beskrivelse af lyden
Hørenerven ligger blottet i de to temporalknogler fra høreorganerne og til hørecentret i hjernen. Nerven sender som andre nerver signaler til hjernen. Det signal hørenerven kan sende er lydsignaler. Andre nerver vil ved klemning sende et signal, der opfattes som smerte. 
Hørenervens signal til hjernen er en lyd. Tinnituslyden er forskellig efter hvorledes hørenerven klemmes eller hørecentret påvirkes i hjernen

 

2. Hvordan opstår lyden ?
Når temporalknoglen, som er ørets knogle, klemmes ved indespændinger mellem de andre knogler i kraniet, opstår spændinger og deformationer i knoglen. Både spændinger og deformationer af knoglen, der er af organisk materiale,  er årsag til at hørenerven kommer i klemme og at der sendes lyde. Lydene er  vidt forskellige, og jeg har ikke oplevet to mennesker, der har beskrevet dem ens. Mange har hylelyde, men ofte beskrives lydene som susen, altså støj forskellig fra hyl. Andre igen knirkende som en geigertæller. Jeg har endda været ude for en der knirkede så højt, at jeg kunne høre det ved at lægge øret tæt til patientens øre. 

 

3. Hvordan opstår indespændingerne ?
 
3.1. Muskulære indespændinger
Mange forskellige muskler i hals og nakkeregionen kan være involveret i spændingerne. Den almindeligste form for tinnitus opstår for mange mennesker dagligt pga. stress og støj. Tilstanden er intermitterende, dvs. at tilstanden forsvinder inden for kort tid oftest samme dag, altså umiddelbart efter at overbelastningen er væk.
Tilstanden kendes også fra støjende musikalske oplevelser, hvor hyleriet registreres indtil man falder i søvn. Næste morgen vil de fleste ikke tænke mere på det.
Tilstanden kan i forbindelse med stress eller chok sætte musklerne kronisk i spænding, hvorved der så opstår en kronisk tilstand af tinnitus.

 

3.2. Kranietraumer
Ved slag, fald, vold etc. opstår også en kombination af chok, muskel-sammentrækninger og traumatiserede knogler. Der opstår da ofte følger som f.eks. tinnitus.

 

4. Hvad sker der, når tilstanden bliver kronisk ?
4.1  Musklerne slipper ikke deres tonus igen
4.2  Antagonistmuskler og andre muskler forsøger nu at "hjælpe" de muskler, der først er spændt op.
4.3  Efterhånden som muskler og ligamenter i kraniet hjælper til med at holde, stiger lyden, der til sidst finder et volumenmæssigt fast leje. 

 

5. Behandling af tinnitus foretages af dig selv + manuel terapeut / kranio sakral terapeut
Kunsten at løse en  tinnitus op ligger i patientens selvbehandling og træning, samt i den viden den enkelte terapeut har omkring de elementer der indgår i tilstanden.
Rækkefølgen af løsningen er ikke tilfældig, idet en ikke hensigtsmæssig rækkefølge vil forværre tilstanden og lyden stiger og patienten bliver meget mere lydoverfølsom.
Det er vigtigt at ydre fysiologiske årsager er korrigeret ( rygsøjlen skal være lige, og der skal være muskelbalance omkring rygsøjlen og i musklerne, der går til hovedet )

5.1  Korrektion af skævheder og ubalancer i ryggen, samt opfølgende øvelser (hvor dette er årsag / medårsag)
5.2  Udspændingsøvelser og styrkeøvelser, der har til formål at skabe muskelbalance i muskler, der forbinder kroppen med hovedet
5.3  Specialbehandling udviklet i efteråret 2003, der er nødvendig for at komme af med sin tinnitus. (Det var denne viden der manglede !)
5.4  Selvbehandling af de muskler, der har direkte indvirkning på øreknoglerne.
5.5  Undervisning i hvad tinnitus er og hvordan kroppen påvirker centralnervesytemet.
5.6  Løsning af kranieknogler