Klinik for Fysiologisk Medicin

 

Fysiologisk Medicinsk Lærebog 

 

Forord

I denne indledning af bogen får du et overblik over den fysiologiske medicin. Indtil nu har man i Danmark talt om den manuelle medicin, men den har ikke været effektiv ej heller helbredt sygdomme.

 

I denne bog beskrives, hvad der gøres for at behandle tilstande og nogle tilstande bliver gode med det samme og andre tilstande kræver at hjernen langsomt skal komme sig, mens de svækkede og krympede centre i hjernen vokser ud.

 

At hjernen vokser i krympede områder, når der kommer en øget og korrekt mængde blod til hjernen, er selvfølgelig logisk. Det nye, opdagelsen er, at pulsårerne kan stå stille og man kan igangsætte og kontrollere pulsårerne; samt at blodets udløb fra hjernen stoppes når ørenkoglen (os Temporale) kommer ind under nakkeknoglen (os Occipitale). Dette kan også sættes på plads, så blodet kan cirkulere.

 

Når hjernen får den rigtige blodmængde og blodet cirkulerer rigtigt, bliver vi ikke syge, det kaldes forebyggelse og er vi syge, så bliver vi i princippet raske.

 

Hvis bare en eller to tilstande kan helbredes ved at hjernen vokser ud, så er der ligeså mange sygdomme som der er forskellige genetiske kort, der også kan helbredes. Dette skulle være bevist i bogen, så det er bare at komme i gang.

 

Tager man både blodtilførslen og blodcirkulationen med, er stort set alle 20.000 neurologiske sygdomme mulige at helbrede og forebygge.

 

Behandlingen for 20.000 sygdomme drejer sig altså om følgende :

 

 • For at rygsøjlen kan blive lige / lodret, skal korsbenets øvre flade være vandret. Hvis korsbenet (Sacrum) er trukket med i bækkenet af Psoasmusklen (Musculus Psoas), skal leddet åbnes og korsbenet sættes op på plads. Psoas og andre bækkenmuskler skal trænes og udspændes. Uens knoglestørrelser i ben og bækken, skal justeres med indlæg i sko, men kun hvis det påvirker den vandrette flade på korsbenet.

 • Rygsøjlen skal rettes. For at sikre viden om hvilke organer, der kan være påvirket og svage, registreres skævhederne med Stednavn + hvilken side + forskydning i mm.

 • Eksempel T11 + H (for højre) + 10 mm eller forkortet : T11 H 10. Denne forskydning kan betyde :

 •  

  • Nyrebækkenbetændelse

  • Blærebetændelse

  • Krympet nyre

  • Nyresvigt

  • Kræft i nyre

  • Når rygsøjlen er rettet, blodforsyningen igangsat og blodcirkulationen fungerer perfekt, bliver tilstanden kun bedre i ovennævnte tilstande.

   Dette gælder selvfølgelig for alle organer og så er det bare tid, der skal til. Forebyggelse virker selvfølgelig omgående.

 • Når ryggen er rettet og alle musklerne i ryggen er masseret bløde, får patienten blusen på igen og skal nu ligge på ryggen, når vi behandler nakken og hovedet. Alle teknikker og viden om dette, indgår i undervisningen i uddannelsen af en FYSIOLOGISK MEDICINSK LÆGE. Det er et håndværk, der kræver ekseptionel god mototik, følesanser i hænderne, træning, fuld koncentration og viljen til at ville hjælpe.

 • Der er 2 grupper, der IKKE skal være FYSIOLOGISK MEDICINSKE LÆGER

  • Mennesker, der er højere, over 172 cm for mænd og 168 cm for kvinder. Høje mennesker er dominante i højden, fordi de genetisk ofte er svage motorisk, kulde-, varme- og smertemæssigt i hænder og nakke og hoved. Derfor kommer der for meget blod til hoveddelen hvor højden og størrelsen på kroppen bestemmes. Enkelte under 180 cm kan være heldig og være i stand til at mærke de små bevægelser og restriktioner. Her bør en test kunne åbne for muligheden for at høje mennesker kan lære specialet. Bemærk her, at man taber evner, når man bliver ældre, så det er måske noget andet man burde gøre, men alle forældre bør kunne hjælpe deres børn lidt.

  • ADHD / DAMP mennesker ( Frontallaps Skader )

  • Mennesker med dyssocial personlighedsstruktur, mennesker, der mangler empati og selvfølgelig PSYKOPATER. Denne sidste gruppe er i varierende grad uden nogen form for stopgrænse og uden universiteternes omtanke sluset ind i lægeverdenen, hvor de intet har at gøre, og har måske været med til at mine forholdsvise simple opdagelser ikke er opdaget for lang tid siden.

 • Når nakken og hovedet skal behandles, er det vigtig at bevare overrblik over patientens sygehistorie, de fund der er gjort undervejs i behandlingen, vurdering af patientens velbefindende og altid være klar til at gribe hurtigt ind, hvis der sker noget undervejs. Man kan behandle et hjertestop og normalisere hjertefunktionen på få sekunder. Hvis hjernen pludselig slet ikke får blod fra hjertet, har man kun ca. 2 sekunder til at starte blodforsyningen igen. Hovedet føles køleskabskoldt på få ( 2 ) sekunder. Det skal gå stærkt og refleksagtigt med at redde patienten. Til gengæld kan patienten være hurtigt ude af eventuelt ubehag, er der lidt reaktion, stoppes det let ved nervetryk. Træthed i et par dage kan være resultatet.

  Det, der skal behandles i nakke og hoved er i kort udgave her:

  • Rækkefølgen kan være individuel pga. patientens tilstande.

  • Nakken startende nedefra C7 til C3

  • C0-C1 og C2 behandles i én arbejdsgang

  • Kranieknoglerne manipuleres til alle knogler sidder rigtigt og musklerne ikke trækker i nogen af kranieknoglerne. Har man manipuleret én gang med kranieknoglerne, skal hele kraniet kontrolleres igen. Herefter kontrolleres at venen fra hjernen er blevet smertefri og blodet nu kan cirkulere i hjernen og altså også kan komme ud af hjernen igen.

  • 50% af de 12 hjernenerver kan være dysfungerende og skal blandt andet sikres optimal funktion for at undgå hjerneblødninger, når blodforsyningen igangsættes.

  • De 6 hjernenerver (oversigt hjernenerver = ”Netter 112” ): Disse hjernenerver skal fungere optimalt og håndværket skal læres, inden man starter de stillestående pulsårer :

   

  5. N. TRIGEMINUS

  7. N. FACIALIS

  9. N. GLOSSOPHARYNGEUS

  10. N. VAGUS

  11. N. ACCESSORIUS

  12. N. HYPOGLOSSUS

   

 • Alle organsygdomme kan skyldes stillestående pulsåre i Arterie Vertebralis i venstre side. Dette omfatter ikke kræft og autoimmune sygdomme.

 •  

 • Alle øjensygdomme, forkalkning og grøn stær, samt alle psykiske sygdomme, angst og depressioner skyldes at Carotis Internus står stille. Forkalkning og Grøn Stær er hurtigt helbredt. Trykstigning i øjet ved grøn stær er BIH.

 •  

 • Pulsåren Carotis Eksternus går til ansigtet og skjoldbruskkirtlen og kan betyde et gammelt, rynket og gråt ansigt og for eksempel forstørret skjoldbruskkirtel. Når det lille pulsåre delta, der ligger på skjoldbrusk kirtlen øverst under strubehovedet, pumper igen, kan det mærkes med fingeren (palperes) som en lille simren.

 •  

 • Hvis en pulsåre står og sitrer hurtigt både i Carotis Arterierne og Arterie Vertebralis er det Parkinsons Sygdom, der er karakteristisk på denne måde. Jeg har behandlet denne sygdom.

 •  

 • Når alt er godkendt og klar, igangsættes pulsårerne.

 •  

 • Alt kontrolleres flere gange og patienten ligger i 5 minutter, så hjernen vænner sig til den øgede blodforsyning. Ved usikkerhed omsvækkede nerver i halsen, så lig gerne en halv eller hel time.

 • Herefter løftes lejet så kroppens overdel løftes (eleveres). Når vi ændrer kroppens stilling på denne måde, pumper pulsårerne mere for at få samme blodmængde i hjernen. Patienten ligger nu igen 2-3 minutter inden behandlingen eventuelt er færdig og hjernens blodkar har vænnet sig til den øgede blodmængde / blodtryk.

 •  

 • Kontrollér at alt er i orden efter behandlingen, patienten bør ikke få BIH (blive svimmel), når behandlingen er færdig, ved stor svimmelhed kan en øreknogle sidde forkert ( os Temporale ). Patienten skal have det godt efter behandlingen.

 • Blodtrykket kontrolleres også. Der skal vær en synkron pulsering i Arterie Vertebralis, dette er mærkbart (palperbart) med pegefingrene i nakken. Hvis den ene side er for hurtig, normaliseres det nemt med et nervetryk. Patienten undervises i selv at standse et eventuelt højt blodtryk. Ved normalfunktion og pludselig opstået forhøjet blodtryk, er det sandsynligt at en pulsåre står stille i venstre side.

 •  

 • Patientgrupper, der har kronisk store reaktioner og smerter bør måske være indlagt indtil CNS er faldet til ro. Dette gælder Blodtryk over 180, Migræne og Trigeminusneuralgi. Patienterne vil typist få anfald kort tid efter og disse anfald skal standses omgående ved at finde årsagerne til reaktionerne. DER ER ALTID EN ÅRSAG. Det svære er ikke at standse hovedpinerne, det svære er at standse overreaktionerne i CNS bagefter og det involverer ofte en forsigtig men målrettet træning og selvbehandling.

 •  

 • Anden behandling kan ofte udføres med fordel få timer efter første. Det giver en halvering i antallet af rygsøjlens skævheder 2 gange.

 •  

 • 3 behandlinger er normalt nok til at opnå det vi gerne vil.

 •  

 • Behandlingsbehovene er individuelle.

 •  

 • Øvelserne er obligatoriske. Øvelserne indeholder specifik træning og udspænding. Yoga er en del af det, men yoga er ikke nok. Hvis man ikke laver sine øvelser, træning og udspænding, får man tilbagefald.

 •  

 • Man er ikke færdig med de indledende behandlinger, før

  • Øreknoglen bliver siddende på plads så blodcirkulationen er sikret og et

  • eventuelt højt blodtryk er normalt uden medicinering.

  • Ikke flere anfald af migræne eller andre kroniske smerter. Pulserende Migræne og Forhøjet Blodtryk er den samme proces og er en reaktionstilstand i CNS.

  • Øvelses- og træningsprogram skal være implementere

 • Bogen er mit Mesterstykke eller Svendestykke om man vil. Bogen her er selvfølgelig en PHD for mig. Den har jeg ret og pligt til at forsvare, selv om den ikke er traditionel, for det er første gang at medicinens verden er beskrevet på denne logiske og ukomplicerede måde. For samfundets skyld og for ikke at gøre bogen dyrere end nødvendig og for ikke at bruge et år ekstra på at finde egnede medicinske illustrationer, er medicinske udtryk sat i parentes i bogen. Så kan man selv slå flere tegninger op på for eksempel google/billeder.

  Alle mennesker skal lære Fysiologisk Medicin i skolen, alle skal lære at tage vare på sig selv, alle skal vide at de har et ansvar. Alle forældre skal vide at de har et ansvar over for deres børn og samfundet. Alle skal kontrolleres af en godkendt Fysiologisk Medicinsk læge for at kunne godkendes til vores fremtidige sygeforsikring 1 – 2 gange om året.

  Ingen bliver i fremtiden syge, andet end det kan stoppes på sekunder. Akutte tilstande i lænderegionens organer forebygges i det daglige og stoppes straks, der opstår smerter eller symptomer. En virusinfluenza kan normalt knap mærkes, men kan dog udvikle sig under søvnen, så man skal kæmpe lidt for at få symptomerne væk. Farlige vira kan dog dræbe mange.

 • Fertilitetsproblemer forsvinder, når blodforsyningen og blodcirkulationen er behandlet på både mand og kvinde. Det vil være indiduelt, hvor længe man behøver at vente før man forsøger at blive gravid. Erfaringerne i fremtiden vil sikkert vise at nogle måneder er et minimum. Et ungt par, der i flere år havde gået til fertilitetsbehandling uden held, blev gravid i første cyklus efter første behandling og de fik 2 raske børn hurtigt efter hinanden. Jeg havde anbefalet at de ventede nogle måneder med at prøve, men den anbefaling lyttede de ikke til. Det kan gå godt, men det kan sikkert også betyde en dårlig kvalitet baby.

  Jeg har ikke nogen statestik af måling af fertiliteten, men en fordobling af PCO tilfælde fra 20% til 40% fra 1997 til 2010, vil statistisk betyde at op til 60% af parrene måske ikke er fertile i den vestlige verden.

 •  

 • Her er ingenting, der skal blindtestes, dobbeltblind testes eller placebotestes. Alt kan mærkes (palperes) og det er elementære fejlfunktioner, der bare ikke er opdaget før nu. Det kan mærkes og det kan behandles, så det virker perfekt. Det er selvfølgelig grundlæggende at blodforsyningen til og blodcirkulationen i hjernen skal fungere, for at hjernen kan fungere optimalt.

 •  

  Resultaterne kan måles med tiden.

   

  Held og Lykke med et liv uden sygdom.

   

  .og god fornøjelse med at læse bogen og at lære,

   

  og ikke mindst lære at lytte til din krop,

   

  og passe på dine børn og de

   

  Familiedyr, bl.a. Hund, Kat og Hest,

   

  som vi jo også har ansvaret for at beskytte.